Wij zijn een protestants-christelijke basisschool waar op dit moment 115 kinderen naar toe gaan. Onze school valt onder de stichting Vechtstreek en Venen.

Binnen ons gebouw hebben we zes lokalen en een grote hal. Deze grote hal gebruiken we om in groepjes te kunnen samenwerken en met de hele school vieringen te houden. Onze school beschikt over een prachtig plein met een aantal speelvoorzieningen.

Sinds 1 augustus 2018 maakt kinderdagverblijf ‘Bubamara’ gebruik van één lokaal in ons gebouw. De hele week zijn er kinderen tussen de 0 en 4 jaar aanwezig en verzorgt zij de voor- en naschoolse opvang.

Onze school heeft één gemengde kleutergroep, twee combinatiegroepen en twee enkele groepen.

 

Jij mag hier zijn zoals je bent.
Jij hebt veel kwaliteit en talent.
Wij willen ze graag ontdekken en laten groeien.
Samen jou in je kracht laten bloeien.
Nieuwe kansen, nieuwe wensen,
verleggen wij samen elke keer jouw grenzen.
Jij bent uniek, je mag er zijn.
Dat jij er bent, vinden wij ontzettend fijn!