Samen sterk. Voor ons geloof.
’t Kompas is een protestants-christelijke school: iedere dag dragen we onze christelijke identiteit uit naar onze ouders en leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat de Here God elk kind uniek heeft gemaakt, en dat het met een reden aan Zijn wereld gegeven is. De Bijbel vormt een leidraad in onze lessen. Ook als gemeenschap voelen we ons verbonden met het geloof. We komen maandelijks bijeen voor de gebedsgroep op school en in samenwerking met de kerken van Westbroek organiseren we onder andere een viering op bid- en dankdag en een jaarlijkse schoolkerkdienst.

Samen sterk. Voor talent.
Ieder kind is uniek en geboren met talenten. Op ’t Kompas gaan we graag met dit gegeven aan de slag, want vanuit kwaliteiten ontstaan kansen en kansen laten we niet graag onbenut. We ontdekken talenten door verschil te maken: onze leerlingen werken op hun eigen niveau en volgen de instructie van de leerkracht zo lang als dat voor hen nodig is. Wanneer een leerling voldoende heeft aan een korte uitleg en meer uitgedaagd mag worden, bieden we verdiepingsopdrachten aan in de klas. Ons leerlingvolgsysteem geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de basisvaardigheden van de leerlingen. Zo krijgen wij een goed beeld van het kind en de groep en kunnen we nieuwe doelen stellen.

Ook op het vlak van muziek, theater en beeldende vorming ontdekken we talenten. In samenwerking met Kunst Centraal bezoeken we voorstellingen en gaan we op excursies. Leerlingen mogen fantaseren en creëren en leren zich een mening te vormen over verschillende kunstuitingen.

Samen sterk. Voor een warme, betrokken school.
’t Kompas is een kleine, warme dorpsschool. We hechten waarde aan het contact met de ouders van onze leerlingen en betrekken hen op allerlei manieren bij ons onderwijs. We organiseren informatieavonden en oudergesprekken en er zijn meekijkmomenten en beroepenmiddagen, waarop ouders komen vertellen over hun vak. Ook onze leerlingen zijn zich ervan bewust dat we samen sterker staan. Ons ‘maatjessysteem’ treedt in werking bij schoolbrede activiteiten, wat inhoudt dat een oudere en een jongere leerling samen optrekken, verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en samenwerken. En onze leerlingen zijn ‘kanjers’: in onze Kanjerlessen trainen we de sociale vaardigheden van de kinderen. Hoe ga je respectvol met elkaar om? Welke normen en waarden hanteren wij als school en als gemeenschap? Aan de hand van gesprekken, opdrachten en spellen wordt aandacht besteed aan thema’s als vertrouwen, eerlijkheid en behulpzaamheid.

Samen sterk. Voor zelfstandigheid.
Voor al onze leerlingen geldt dat we zelfstandigheid stimuleren. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en probeert dat te doen zonder hulp van de leerkracht. Door de hele school zijn de uitgangspunten van het zelfstandig werken terug te vinden. De hulpmiddelen die we hiervoor gebruiken zijn planborden, stoplichten, timetimers en weekplanningen. Onze leerkrachten hebben hierbij een coachende rol en nemen de leerlingen aan de hand in hun groei naar zelfstandigheid.

Samen ervaren. Een dag op ’t Kompas.
Iedere dag is anders op ’t Kompas, maar we proberen onze leerlingen ook regelmaat en duidelijkheid te bieden. Onze leerkrachten starten de dag dan ook altijd gezamenlijk in de kring met hun klas. Er is ruimte voor gebed en gesprek en voor echt contact tussen leerlingen en de leerkracht.

De kleuters in groep 1 en 2 werken in blokken van ongeveer 6 weken telkens met andere thema’s. De leefwereld van onze allerkleinsten staat hierbij centraal en we raken zo veel mogelijk verschillende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, expressie en bewegingsactiviteiten. Vaak start de leerkracht met een instructie in de kring, waarna de kleuters in kleine groepjes uiteen gaan om allemaal in andere hoeken spelend te leren.     

In de groepen 3 t/m 8 begint de dag met ruimte voor godsdienst. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met de basisvakken: aanvankelijk lezen, technisch lezen, taal, spelling en rekenen. Ieder kind werkt hierbij op het eigen niveau aan een weektaak. In de middag werken we in de midden- en bovenbouw steeds meer projectmatig. De leerlingen gaan in groepjes uiteen en krijgen volop de kans talenten te ontdekken: ze werken samen, nemen specifieke taken voor hun rekening en leren van elkaar.