Sinds 1 augustus 2018 werken wij samen met ‘Bubamara’. Dit houdt in dat er van 7.30 tot 18.30 uur opvang aan de kinderen geboden kan worden. Naast onze school zijn er ook een kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang in ons gebouw aanwezig.

Voorschoolse opvang
Voor onze school zijn er afspraken gemaakt met de buitenschoolse opvang. De voorschoolse opvang wordt verzorgd door kinderdagverblijf Bubamara. De aanmelding voor de voorschoolse opvang verzorgen de ouders zelf. Na aanmelding kunt u uw kind ’s morgens vanaf 7.30 uur brengen. Rond 8.20 uur zal uw kind binnendoor naar zijn of haar klas gaan.

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang wordt ook verzorgd door kinderdagverblijf Bubamara. De aanmelding voor de naschoolse opvang verzorgen de ouders zelf. Om 14.00 uur zullen de kinderen vanuit hun eigen lokaal naar de begeleiders van de naschoolse opvang gaan.

Kinderdagverblijf
Van maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar naar kinderdagverblijf Bubamara. In ons gebouw komen zij samen in hun eigen lokaal. Voor meer informatie over de verschillende vormen van kinderopvang verwijzen wij graag naar de website www.bubamara.nl