’t Kompas behoort tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat er voor onze leerlingen zowel voor- als naschoolse opvang geboden wordt binnen school. Kinderopvang Bubamara is vanaf 07:30 uur geopend en sluit om 18:30 uur. Voor ouders wordt zo een stukje zorg weggenomen op de drukke weekdagen en de kinderen kunnen in een beschermde en gezellige omgeving knutselen, buiten spelen en met leeftijdsgenoten optrekken. Voor de voorschoolse opvang geldt dat kinderen rond 08:20 uur naar de eigen klas gaan.

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij Bubamara.