Tijden
Op school hebben wij een vijfgelijkedagenmodel. Alle kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.  Om 8.20 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen met hun ouders naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat onze eerste bel en wordt van de kinderen verwacht dat ze naar hun klas gaan. Bij de tweede bel om 08.30 uur beginnen de lessen en vragen we de ouders die hun kind brengen de school te verlaten.

Tussendoortje
Rond 10.00 uur nemen alle kinderen een tussendoortje. Het tussendoortje nemen de kinderen ’s morgens mee. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we ‘fruitdagen’. We willen graag dat alle kinderen deze dagen iets van groente of fruit bij zich hebben. Op maandag en vrijdag is de keuze vrij.

Eten en drinken
‘s Morgens nemen de kinderen hun eten en drinken mee. Wij verwachten dat de kinderen een gezonde lunch bij zich hebben. De kinderen kunnen ‘s morgens hun beker en bakje (voorzien van naam) in de speciale kratten bij de kapstok zetten. De kratten worden daarna in onze grote koelkast gezet. Rond 12.00 uur eten de kinderen samen met de leerkracht in de klas. Daarna gaan ze buitenspelen en wordt er op het plein toezicht gehouden door de leerkracht.

Vakanties
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023.

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie : 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart
Pasen: 7 en 10 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart: 18 en 19 mei
2e Pinksterdag: 29 mei
Start zomervakantie: 7 juli