De wereld is groot en er is veel te ontdekken. Een kompas kan daarbij helpen en geeft richting: noord, oost, zuid of west. Op basisschool ’t Kompas gaan we ook met onze leerlingen op weg. We zoeken kansen en uitdagingen, kwaliteiten en talenten. We nemen onze leerlingen mee, zodat ze kunnen leren het straks helemaal zelf te doen.

’t Kompas. Ons DNA.
Samen sterk voor onze leerkrachten. Samen sterk voor goed onderwijs. Samen sterk voor ouders. Bovenal staan we samen sterk voor onze leerlingen. Ons motto ‘Samen sterk voor…’ zit in ons DNA. Leerlingen, ouders en leerkrachten werken samen en maken concreet dat we samen meer leren, meer bereiken en meer groeien dan zonder elkaar. Ook de materialen en methodes waarmee we werken aan de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen dragen hieraan bij.

En samen maken we ons sterk voor onze christelijke identiteit. God heeft ieder kind uniek gemaakt en het is onze taak het kind te zien, en het te laten merken dat het ertoe doet. Op ’t Kompas leren onze leerlingen God kennen en vertrouwen en ook zo kunnen ze ondervinden dat ze niet alleen, maar samen sterk staan.

’t Kompas. Ons fundament.
Elk kind tot bloei, daar streven we naar op ’t Kompas. We ontdekken en ontwikkelen ieder jaar meer talenten bij onze leerlingen in een veilige, positieve leeromgeving met een hecht en hardwerkend team van leerkrachten. Onze school is onderdeel van de maatschappij en van Westbroek en we voelen ons verbonden met de mensen om ons heen. Onze leerlingen groeien op in de geborgenheid van een kleine school en maken deel uit van de kerkgemeenschap, de muziek- en sportverenigingen, het dorp zelf of de nabije omgeving. In hun groei naar zelfstandigheid nemen we onze leerlingen mee in een steeds groter wordende wereld, waarin ze straks zelf hun plek gaan vinden. Tot het zo ver is, voelen onze leerlingen zich elke dag welkom en gezien op onze school. Welkom op ’t Kompas!