Wilt u uw kind ziekmelden? Of heeft u een dokters- of tandartsafspraak voor uw kind moeten plannen onder schooltijd? U kunt dit telefonisch doorgeven voor 08:10 uur op telefoonnummer 0346-281475.

Verlof
Op grond van de leerplichtwet kan ’t Kompas buiten schoolvakanties geen vrijaf geven. Vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties mogen aangevraagd worden indien uw kind vanwege de specifieke aard van het beroep van u, één van de ouders/verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met u op vakantie kan gaan. Wanneer verlof wegens gewichtige omstandigheden gewenst is (denk aan bijvoorbeeld een huwelijk of een jubileum), dan kunt u een aanvraagformulier halen bij meester Marin. Het aanvraagformulier is ook te vinden onder Downloads.